Företagsfakta

ReseAxet i Vetlanda AB startades hösten 2003. Vi kör beställningstrafik åt föreningar, företag och resebyråer.

Säkerhet

Vi har erfarna förare och noga kontrollerade fordon. Säkerhetsbälten på alla platser, brandsläckare samt brandsläckningssystem vid motorn i de stora bussarna. Vi gör rekommenderad service och bromstester årligen.

Miljö

Att åka tillsammans är bättre för miljön och trevligare. Våra förare kör miljömedvetet och fordonen är miljögodkända i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Historik

Företagets ägare – Ola Karlsson – är född med dieselolja i blodet. Uppvuxen i åkeribranschen där farfar, Bror Karlsson, drev buss- och lastbilsåkeri. Åkeriet finns fortfarande kvar i familjen. Ola har jobbat med bussar sedan 1990 både som förare och administrativt.

Årets nyföretagare 2007

Ola Karlsson valdes 2007 till årets nyföretagare i Vetlanda. Juryn, Vetlanda Nyföretagarcentrum, hade följande motivering:

Reseaxet i Vetlanda AB är ett företag där service genomsyrar verksamheten. Företagets framgångsfaktor är ett genuint intresse med kunden i fokus där personliga relationer är viktiga. Ägarens långa erfarenhet inom persontrafik och inom resebranschen, i detta unga företag, skapar förtroende och ger förutsättningar till en fortsatt positiv utveckling i framtiden.”